1) Các mẫu tranh dán trần dạng tranh vẽ đồ họa


Mẫu B01

Mẫu B02

Mẫu B03

Mẫu B04

Mẫu B05

Mẫu B06

Mẫu B07

Mẫu B08

Mẫu B09

Mẫu B10

Mẫu B11

Mẫu B12

Mẫu E01

Mẫu E02

Mẫu E03

Mẫu E04

2) Các mẫu tranh dán trần phòng trẻ em

Mẫu C01 - Bản đồ thế giới và hệ mặt trời

Mẫu C02 - Hệ mặt trời

Mẫu C03 - Bản đồ thế giới vui nhộn

Mẫu C04 - Bản đồ thế giới vui nhộn

Mẫu C05 - Tranh trần cho phòng bé gái

Mẫu C06 - Tranh trần cho phòng bé trai

Với phòng trẻ em còn có thể lựa chọn dán trần bằng các mẫu tranh tường phòng trẻ em hoặc tranh tường chủ đề động vật


Xem thêm: Mẫu tranh dán trần dạng đồ họa và mẫu cho phòng trẻ em

Giới thiệu về giải pháp trần tranh chiếu sáng

Các công trình đã thi công